Kurumlar arası iletişim ve öğrenme

İşletmeler arasında karşılıklı alışveriş ve işbirliğini teşvik etmek için şirket, işletmeler arasında bir öğrenme değişimi faaliyeti gerçekleştirdi; bu faaliyette, harika vaka paylaşımından daha fazla şey öğrendik; bir yandan, iş süreçlerini çözmek için mesleki süreci öğrendi; diğer taraftan, işletmeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek, bölümler arası iletişim ve işbirliğini artırmak için iyi bir yoldur. nicejune ailesinin daha uyumlu bir hale gelmesi, böylece kuruluşun uyumunu, şirketin takım ruhunu güçlendirdi, izin ver Gelecekte daha yüksek bir coşku ile çalışıyoruz.